Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZÁMECKÉ ZAHRADY

 

Zámecká zahradaZámecká zahrada vznikla pod renesančním zámkem již koncem 16. století za pánů z Lomnice. V letech 1709-1737 probíhala pře­stavba zámku, současně byla zakládána re­prezentační zahrada, kterou v roce 1715 projektoval Jean Trehet. Zahradní divadlo bylo kresleno v roce 1732. Par­ter měl v ose zámku, kolem kruhové fontány, bohatou broderii a po bocích stromo­vé boskety. Osa překračovala mostem ře­ku Rokytnou, vyrovnanou v přímý kanál, na divadelní trojúhelníkový ostrov obtéka­ný kanálovým ramenem Rokytné a vyzdo­bený dvojřadou stromovou alejí. Za kanálem navazovala na zahra­du štěpnice, vysázená v soustředných kruzích. Tento dochovaný ideální projekt byl postupně v celkových rysech realizo­ván. Roku 1710 se stavělo dvojité schodiš­tě, tři fontány, roku 1730 je Rokytná rozší­řena na 22 metry a zdvižena jezem, od ro­ku 1733 se plánovitě vysazují stromy a ostatní rostliny, v roce 1734 jsou tesány pozoruhodné barokní lavice z eggenburgského pískovce. Současně je v zahradě 20 soch a staví se dvě gondoly pro projížďky po kanálech. Zahrada tak představovala ideální prostředí pro bohatý hudební život Questenbergů. Zde byla provozována i první česká opera O původu Jaroměřic maestra Questenbergovy kapely Františ­ka Václava Míči z roku 1730. Zmíněná štěpnice byla v 19. století upravena na drobný krajinářský park, seskupený ko­lem průhledu k zámku. Zahrada byla v ro­ce 1962-1965 rekonstruována podle návrhu Dušana Riedla, broderie parteru podle návrhu Břetislava Štorma z roku 1956. V současné době je provedena výsadba lipových alejí a celko­vá úprava ve štěpnici podle návrhu Jiřího a Radmily Fingerových.


Použité prameny:
Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Ing. Božena Pacáková-Hošťálková, PhDr. Jaroslav Petrů, Ing.arch. Dušan Riedl CSc., Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc., Nakladatelsví Libri, 1999, ISBN 80-85983-55-9

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1