Chrám sv. Markéty je po dobu rekonstrukce nepřístupný - do konce r. 2022

Od září 2019 je z důvodu rekonstrukce chrám sv. Markéty nepřístupný. Rekonstrukce pokračuje i v r. 2022, koncem roku by měla být zdárně dokončena.

Pohled na oltář kostela

Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 30 minut.
Maximální počet osob ve skupině je 40.

V době konání svatebních nebo pohřebních obřadů nejsou prohlídky trasy C možné.

Základní informace

  • délka 30 minut
  • max. 40 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
1. 1.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

  • Dospělí od 25 do 65 let 120 Kč
  • Senioři 65+ 100 Kč
  • Mládež od 18 do 25 let 100 Kč
  • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 100 Kč
  • Děti od 6 do 18 let 50 Kč
  • Děti do 6 let zdarma
  • Průvodci ZTP/P zdarma
  • Novináři po předchozí akreditaci zdarma

Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené jen s textem

rezervace není nutná