Zámek s vůní benzínu aneb Automobilismus a šlechta

Zámek s vůní benzínu aneb automobilismus a šlechta, výstava se zabývá průkopnickou rolí aristokracie při rozvoji automobilismu v českých zemích. Za posledních sto třicet let automobil ovlivnil život lidí tak, jak málokterý z vynálezů moderní doby. Spolu s vlakem, telefonem, letadlem, televizí a internetem zkrátil vzdálenosti a zmenšil svět do nepatrných rozměrů v porovnání s předindustriální epochou. Z dávné hračky pro vyvolené se automobil proměnil v určující znak jednotlivce i celé společnosti, která je dnes na výrobě automobilů mentálně i fyzicky závislá. Automobil se stal měrnou jednotkou sociálního postavení, majetku či prosperity. "Výbušný zlotvor", jak spisovatel Jaromír John nazval automobil v titulu svého humoristického románu, dal ve dvacátém století západní civilizaci strhující dynamiku, až se prožitek z rychlosti, svobody cestování a z pocitu ovládání jednostopého či dvostopého vozidla promítl do kultury naprosto ve všem - od nakupování po hudbu nebo literaturu.