Vstupné

Platební metody: Platební karty Hotovost

Hraběcí apartmán (základní okruh)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Dospělí od 25 do 64 let 180 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 140 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 140 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 50 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)

rezervace není nutná

Hostinské pokoje a kuchyně

Více informací o okruhu
Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené jen s textem
 • Adults 25 up to 64 years 140 CZK
 • Seniors 65+ 110 CZK
 • Youth 18 up to 24 years 110 CZK
 • Persons with disabilities with valid identification card/certificate 110 CZK
 • Children 6 up to 17 years 40 CZK
 • Children under 5 years free
 • Person accompanying a disabled person free
 • Person accompanying a school group of 15 pupils/students free
 • Guide accompanying a group of at least 15 persons free
 • "MK ČR" card * free
 • ICOMOS card * free
 • Seasonal NPÚ ticket free
 • Single NPÚ tickets free
 • NPÚ card free
 • "Náš člověk" card * free
 • * Valid only for one person (card holder)

rezervace není nutná

Hračky z půdy

Více informací o okruhu
bez průvodce
 • Adults 25 up to 64 years 80 CZK
 • Seniors 65+ 80 CZK
 • Youth 18 up to 24 years 80 CZK
 • Persons with disabilities with valid identification card/certificate 80 CZK
 • Children 6 up to 17 years 80 CZK
 • Children under 5 years free
 • Person accompanying a disabled person free
 • Person accompanying a school group of 15 pupils/students free
 • Guide accompanying a group of at least 15 persons free
 • "MK ČR" card * not available
 • ICOMOS card * not available
 • Seasonal NPÚ ticket free
 • Single NPÚ tickets free
 • NPÚ card free
 • "Náš člověk" card * free
 • * Valid only for one person (card holder)

rezervace není nutná