Jaroměřické zámecké kratochvíle. Výukový program pro první stupeň ZŠ.